Glocal oy kiittää!

Glocal Oy:n tarjoamat palvelut siirtyvät 11.1.2016 alkaen People Group Data Oy:lle.

Kiitämme asiakkaitamme kuluneista viidestätoista vuodesta!